Recent Natural Disasters In Philippines-Kamakailang mga Natural na kalamidad Sa Pilipinas

”Philippines_google_map_recent_natural_disasters_in_Philippines” Recent Natural Disasters In Philippines
Kamakailang mga Natural na kalamidad Sa Pilipinas

This list contains all major natural disasters in Philippines with detail report. 
Ang listahan na ito ay naglalaman ng lahat ng mga pangunahing mga natural na kalamidad sa Pilipinas sa ulat ng detalye.

The most recent natural disasters are at the top of the list.
Ang pinaka-kamakailang mga natural na kalamidad ay sa tuktok ng listahan.

If certain natural disasters/hazards around your area aren't listed, kindly report through contact form  

Topics: Earthquake, Flood, Volcanic Eruption, Tornado, Tsunami, Wildfire, Drought, Hailstorm, Heat Wave, Hurricane, Epidemic, Famine, Lahar, Limnic Eruption, Mudflow, Solar Flare and other disasters.
Paksa: Lindol, Flood, Bulkan pagsabog, Buhawi, tsunami, napakabilis, tagtuyot, ulan ng yelo, Heat Wave, Hurricane, epidemya, gutom, Lahar, pagsabog Limnic, Mudflow, Solar sumiklab at iba pang kalamidad.

Note: The disaster here, includes only which are published in this blog.
Tandaan: Ang kalamidad dito, kasama lamang na nai-publish sa blog na ito.

Check Worldwide Natural Disasters List + Detail Report   

Follow Disaster Report @ facebook (Disaster Report  ), twitter (Disaster_Update  ) and Google +(Disaster Report  )
 

Natural Disasters in Philippines 2015

Natural Disasters in Philippines 2013

Natural Disasters in Philippines 2012

Popular posts from this blog