Last Updated: Saturday, March 24, 2012

Recent Natural Disasters In United Kingdom-Trychinebau naturiol diweddar Yn Y Deyrnas Unedig


”United_kingdom_google_satellite_map_recent_natural_disasters_in_United_kingdom”
Recent Natural Disasters In United Kingdom
Trychinebau naturiol diweddar Yn Y Deyrnas Unedig

This list contains major natural disasters in United Kingdom (England, Northern Ireland, Scotland and Wales) with detail report. 
Mae'r rhestr hon yn cynnwys trychinebau naturiol mawr yn y Deyrnas Unedig (Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru) gydag adroddiad manwl.

The most recent natural disasters are at the top of the list.
Mae trychinebau naturiol mwyaf diweddar ar frig y rhestr.

If certain natural disasters/hazards around your area aren't listed, kindly report through contact form

Topics: Earthquake, Flood, Volcanic Eruption, Tornado, Tsunami, Wildfire, Drought, Hailstorm, Heat Wave, Hurricane, Epidemic, Famine, Lahar, Limnic Eruption, Mudflow, Solar Flare and other disasters.
Pynciau: Daeargryn, Llifogydd, Ffrwydrad Folcanig, Tornado, Tswnami, Wildfire, Sychder, Hailstorm, Gwres Wave, Corwynt, Epidemig, Newyn, Lahar, Ffrwydrad Limnic, Mudflow, Solar Flare a thrychinebau eraill.

Note: The disaster here, includes only which are published in this blog.
Nodyn: Y drychineb yma, yn cynnwys yn unig sy'n cael eu cyhoeddi yn y blog hwn.

Check Worldwide Natural Disasters List + Detail Report

Follow Disaster Report @ facebook (Disaster Report), twitter (Disaster_Update) and Google +(Disaster Report) 


Natural Disasters in United Kingdom 2014

Natural Disasters in United Kingdom 2013

Natural Disasters in United Kingdom 2012